Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

I. Energie verzorging voor alle mensen

Het grootste deel van de mensheid heeft geen toegang tot elektrische voorzieningen die de kaars en olielamp door gloeilampen en de open haarden door een elektrische kookplaat vervangt. In de nabije woestijn en de woestijn-gevoelige gebieden van Afrika draagt dit gebrek aan elektriciteit daar aan bij dat de mensen noodgedwongen de laatste bomen omhakken om hiervan vuur te maken, die de opmars van de woestijn tot stilstand brengt. Dit leidt tenslotte tot het volledige verlies van hun levensonderhoud. Het telen van granen, fruit en groenten is op het droge woestijnzand niet mogelijk.

Deze vreselijke staat van ellende zal moeten worden beëindigd door een wereldwijde actie! Wij streven ernaar om een grootschalig fonds op te richten waarmee fundamentele elektrische energie kan worden gefinancierd voor de minderbedeelden van deze wereld. Als eerste stap van onze vereniging “Voor het Algemeen Welzijn”, worden rekeningen geopend waarop donaties gestort kunnen worden die dan later in een stichting overgedragen zullen worden.

De belangrijkste doelstellingen op het gebied van basis energievoorziening luiden:

  • Basis energievoorziening voor alle mensen
  • Het bevorderen van goedkope, milieu-vriendelijke en -neutrale techniek naast de reeds bestaande alternatieven zoals zonne- en windenergie

Deze basis energievoorziening zal voor de gehele mensheid ter beschikking staan. Het mag daarom niet door energie monopolies worden geleverd. In plaats daarvan moet de energievoorziening zodanig zijn ontworpen, dat de energie die nodig is voor verlichting, verwarming en andere afnemers van elektriciteit, direct wordt gegenereerd in het huis of naar het buurtnetwerk.

Zowel zonne- als windturbines zijn van het weer afhankelijk. De wereld heeft extra energie-conversie apparaten nodig die, ongeacht de weersomstandigheden, functioneren, die in elk huis kan worden aangebracht en die vooral goedkoop geproduceerd en aangeboden kunnen worden.

Dergelijke technische alternatieven bestaan: Het zijn mechanische self-runners voor stationair gebruik als magneet motoren en verwante oplossingen, die geschikt zijn voor alle types voertuigen. Voertuigen die op deze manier uitgerust zijn, hebben geen brandstof nodig, vervuilen het milieu niet en beschikken over een onbeperkt bereik.

Deze energie generatoren, die zowel voor residentiële, zakelijke doeleinden, als voor auto’s, schepen, of vliegtuigen dienen, zijn in grote mate een oplossing voor verschillende problemen. Ten eerste zijn de gebruikers/consumenten onafhankelijk van monopolistische distributeurs. Ten tweede hebben ze geen brandstof nodig, wat de noodzaak van aardolie, aardgas, steenkool of zelfs kernenergie in korte tijd naar nul zal brengen. Ten derde wordt de milieubelasting drastisch verminderd en ten vierde bieden deze generatoren na een korte terugverdientijd gratis elektriciteit op de lange termijn.

Deze oproep richt zich ook tot die ontwerpers, knutselaars en uitvinders die in hun garages en werkplaatsen aan oplossingen werken, die door de grote bedrijven in de laatste decennia, niet alleen genegeerd maar zelfs actief gesaboteerd worden. Offertes kunnen worden ingediend op onze website.

[download id=”4″]

 

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans