Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

II. Drastische verbetering van de voedselvoorziening

Moest de arme wereldbevolking in Zuid-Azië, Afrika en Latijns-Amerika vijf jaar geleden, ongeveer de helft van hun schamele inkomen besteden om hun gezin te voeden, zijn ze vandaag de dag – in 2012 – gedwongen, 80 tot 90 procent hiervan uit te geven voor basisvoedsel zoals rijst. Deze trend zal doorzetten daar de koude hebzucht van de speculanten op de wereldwijde voedselmarkt deze toestand creëert en verergert, mits hier geen halt toe geroepen wordt.

Een verzwarende factor is, is dat op dit moment veel speculanten wereldwijd grote oppervlakten aan landbouwgrond verwerven, hetgeen de noodzakelijke graanteelt voor de lokale bevolking hierdoor onmogelijk maakt.

Op het gebied van voedselproductie, maken een aantal grote multinationale ondernemingen gebruik maken van hun invloed op alle continenten. Kenmerkend hier is het bereiken van monopolies met gepatenteerde gewassen. Terwijl enkele tientallen jaren geleden een klein deel van de graanoogst kon worden gebruikt voor het zaaien, is dit door de gepatenteerde hybride variëteit niet meer mogelijk. De boerenbedrijven die afhankelijk zijn van deze monopolie worden gedwongen elk jaar opnieuw zaad te kopen. En de prijs neemt gestaag toe.

Dit resulteert in deze belangrijke doelstellingen:

  • Genoeg voedsel voor alle mensen
  • Versterking van onderzoek ten behoeve van meer efficiënte voedselproductie
  • Coöperatieve beheer van landbouw voor de regionale behoeften
  • Verbod op speculatie met basis voedingsmiddelen.
  • Verbod op de aankoop van landbouwgrond met het oog op winstmaximalisatie
  • Een verbod op de productie van hybride monoculturen in de handen van ondernemingen met een machtspositie

 
[download id=”4″]

 

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans