Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

III. Een uitweg uit de winst economie

In onze tijd bereikte de industrialisatie een ongehoord recordniveau. De industrialisatie zelf, echter, werd gedreven door een economisch systeem dat de winsten van particuliere eigenaren of aandeelhouders van het algemeen belang stelt. Multinationale bedrijven domineren de internationale markten. Concurrentie is het van toepassing zijnde principe, niet de samenwerking. De groei wordt beschouwd als kenmerk van een bloeiende economie, niet het principe van duurzaamheid en het cyclus-gebruik. De mythe van de groei komt voort uit monopolisering. Steeds minder bedrijven domineren multinationale groeiende gebieden van het menselijk leven.

Dit resulteert in deze doelstellingen:

  • Scheiding van multinationals – transformatie naar coöperaties
  • Bevordering van regionale en consument-georiënteerde goederen-productie door coöperatieve ondernemingen

De groei van multinationale ondernemingen ten koste van de totale mensheid, wordt vervoerd door een kapitaalmarkt die nu grotendeels is afgesneden van wat wordt genoemd reële economie. Dagelijks enorme pseudo waarden lopen over de hele wereld, die neerkomen op een veelvoud van de gegenereerde aangeboden producten. Deze pseudo-waarden zijn gebaseerd op rente-inkomsten en andere financiële transacties die het gevolg zijn van een productieve activiteit, en één enkel doel dienen: een kleine groep van banken, hedge-funds en private-equity ondernemingen van winst te verzekeren, die het mogelijk maakt, een nog kleinere groep van enorm welgestelde personen een luxe leven te laten leiden en een wereldwijde dominante rol te laten spelen, ten koste van de overgrote meerderheid van mensen op deze aarde.

Een kleine klasse multinational actief kapitaal jongleurs bedient de hefboom, die het mogelijk maakt de systematische rijkdom van onder naar boven te geleiden. Op hetzelfde moment zijn de wereldwijde beurzen, waar oorspronkelijk alleen aandelen werden verhandeld, tot echte casino’s en gokkantoren uitgegroeid. De grondspeculanten domineren de internationale financiële markten, en laten in de huidige euro-crisis zien dat ze er niet voor terugdeinzen, om alle staten in het faillissement te drijven en zelf weelderige winsten te behalen.

De kapitaalmarkt heeft vandaag een zekere mate van vijandigheid bereikt ten aanzien van de behoeften van de gemeenschap en daarmee het ondernemen van een beslissende actie, in het algemeen belang, dringend nodig is.

Dit leidt tot specifieke eisen:

  • Verbod op alle activiteiten van de financiële sector die verder gaan dan het verstrekken van krediet
  • Alle pogingen om coöperatieve georganiseerde banken op lokaal, regionaal en industrie niveau te steunen
  • Afschaffing van het rente-systeem als de belangrijkste oorzaak van de inflatie.

Voor de productie van een grondstof, die aan de behoeften van de consument voldoet, kunnen al deze opkomende middelgrote bedrijven als voorbeeld dienen, die zich coöperatief en samenwerkend organiseren. Dergelijke operationele coöperaties bieden een aandeel voor elk lid van de onderneming, hetgeen hem tot mede-eigenaar maakt. Dit deelname-certificaat kan niet worden verkocht in tegenstelling tot het aandeel, tenzij de eigenaar van de het aandeelbewijs de onderneming verlaat. In dit geval, koopt het bedrijf het aandeel terug.

Verder zouden in deze bedrijven de loonverschillen tussen de leidinggevenden en het betreffende personeel als de wezenlijke producenten gering zijn. De oprichter van het bedrijf zou verantwoordelijk moeten zijn voor het welzijn van de medewerker als voor het welzijn van de clientèle. De hiërarchie in zo’n coöperatieve bedrijf zou oppervlakkig moeten zijn en het bedrijfs-motto zou moeten zijn:

Het team is de chef en het team dient het Algemeen Welzijn!

Tussen de coöperatieve bedrijven in een bedrijfstak mag geen concurrentieverhouding zijn, maar een samenwerking, gebaseerd op de consensus van de bevordering van het algemeen welzijn op lokaal, regionaal, nationaal, continentaal en mondiaal niveau.

Lokaal en regionaal handelen – globaal denken!

Dit resulteert in de volgende centrale eisen:

  • Bevordering van het midden-en kleinbedrijf met een coöperatieve structuur
  • Introductie van bedrijfsgebonden aandelen – verbod op de aandelenhandel

 

[download id=”4″]

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans