Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

IV. Belangrijkste doelstellingen voor

Een groot deel van de mensheid kan lezen noch schrijven, noch tellen. Dus deze mensen zijn afgesloten van een fundamenteel cultureel goed. Dit tekort kan worden opgeheven door een sterke internationale beweging, die zowel voorzien in middelen alsmede het beheersen van lezen en schrijven van de vier elementaire rekenkundige bewerkingen.

Wat in educatief achtergestelde gebieden van deze aarde ontbreekt, telt in de ontwikkelde landen als een plicht voor de cultuur. Maar hier zien we dan ook dat in de scholen met een leer-druk geconfronteerd wordt dat het groeiende aantal leerlingen niet aankan. Waar vroeger hogescholen en universiteiten bloeiden als vrije plaatsen van onderzoek en studie, worden we vandaag de dag geconfronteerd met een tot nu toe onbekend aantal voortijdige schoolverlaters.

Zowel in de openbare scholen als op hogescholen en universiteiten moet de geest terugkeren, om zelfstandig te kunnen denken, om het vermogen te verkrijgen om problemen op te lossen, om te kunnen beoordelen, om bij het werken in project groepen, prioriteiten te kunnen stellen van alle opgedane kennis. Maar op de eerste plaats moet de morele opvoeding stand houden. De toekomst van de mensheid hangt af van het feit dat ethische overtuigingen en de oriëntatie op het Algemeen Welzijn deze krachten doen vernietigen, die op het punt staan om deze planeet te ruïneren.

Dit levert voor het onderwijssysteem de volgende doelstellingen:

  • Lezen, schrijven en rekenen voor alle mensen van de wereld
  • Prioriteit voor ethische overtuiging en oriëntatie op het Algemeen Welzijn
  • Bevordering van het zelfstandig denken, het oordelen, van het oplossen van problemen en het projectwerk

 

[download id=”4″]

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans