Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

IX. De Etische Codex – Kompas van de Grondwet

De mensheid op aarde heeft een ethische codex nodig, waar alle culturen met elkaar op kunnen vertrouwen en waar alle mensen zich op kunnen beroepen. Op dit moment een machtige minderheid beweert dat de vrijheid om alles wat leidt tot een verhoging van hun rijkdom ten koste gaat van het grote publiek. Maar dit leidt, zoals mondiale omstandigheden laten zien, tot achterstand van velen. Vrijheid moet daarom zijn grens bereiken, daar waar de vrijheid van anderen in het gedrang komt. Daarom presenteren we hier de ethische codex waarvan de inhoud precies is wat we in het algemeen omschrijven als bewustzijn.

Dit zijn de woorden van de ethische codex:

  1. Heb uw naaste lief en respecteer hem zoals u uzelf liefhebt en respecteert.
  2. Wees klaar om hulp te bieden op elk gewenst moment
  3. Geen officier of ambtenaar is geplaatst boven zijn of haar buurman

Deze drie ethische imperatieven zijn niet alleen te vinden bij de meeste mensen als een “inherent” resonantie in hun geweten, maar zij verplichten zich ook om persoonlijke verantwoordelijkheid voor het Algemeen Welzijn te accepteren. Autocratische heerschappij moet wijken voor een co-operatieve saamhorigheid. En deze maatschappelijke eenstemmigheid wordt ondersteund door persoonlijke kwaliteiten die we kunnen beschrijven met deze deugden:

  • Autonomie
  • Rechtop lopen
  • Kontakt op gelijke ooghoogte
  • Persoonlijke inzet voor het algemeen welzijn

Op de langere termijn wordt de Ethische Codex niet alleen vastgelegd in de grondwetten van de verschillende naties, maar vooral in de toekomstige wereldgrondwet. Dit houdt noodzakerlijkerwijs een herstructurering van de instellingen van de Verenigde Naties in: omzetting van de Algemene Vergadering in een wereld parlement volgens het principe “één land, één stem” dat daaruit een Wereldraad vormt. Leden van de Wereldhandelsorganisatie als ook van de Wereldraad zullen nog hoog gerespecteerde persoonlijkheden moeten zijn die voldoende hebben aangetoond dat zij hun diensten aan het Algemeen Welzijn hebben aangeboden.

  • De ethische codex – het basis concept voor toekomstige grondwetten
  • Een wereldgrondwet als model voor nationale grondwetten
  • Formatie voor een Wereld Parlement en Wereld Raad

 

[download id=”4″]

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans