Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

VI. Openbare Gelegenheden

Een volwassen cultuur wordt gekenmerkt door het feit dat de burgers hun gemeenschap autonoom weet te creëren. Dit is schier onmogelijk in zelfheersende gedomineerde landen. Maar zelfs zulke “geavanceerde” culturen, zoals Canada, Scandinavië, Australië en West-en Centraal-Europa tonen een ernstige fundamentele tegenstelling. Deze fundamentele tegenstelling laat duidelijk zien dat het politieke landschap wordt gedomineerd, aan de ene kant door een winst economie, aan de andere kant door een partij-systeem dat democratie karakteriseert – hetgeen betekent heerschappij van het volk – als de delegatie van bevoegdheden aan een kaste van beroepspolitici. Op deze manier wordt de democratie een mantel van onzichtbaarheid voor een systeem dat constant een economisch systeem ondersteunt, dat in wezen in strijd is met de belangen van het Algemeen Welzijn.

Een volwassen en verantwoordelijke cultuur moet daarom op een systeem van autonomie bouwen, die volledig is toegewijd aan het algemeen welzijn. Hoe meer de burgers van een cultuur actief deelnemen aan deze gemeenschappelijke taak, des temeer worden dan de partijen overbodig die de particuliere belangen van vermogende groepen vertegenwoordigen.

Dit resulteert in de volgende doelstellingen:

  • Een volwassen cultuur gebaseerd op zelfbestuur.
  • Zelfbestuur gericht op het behoud en de verbetering van het Algemeen Welzijn.
  • De basis van zelfbestuur dat gericht is op Algemeen Welzijn, zijn mensen die verantwoording nemen en zich inzetten voor het Algemeen Welzijn en de onderliggende Ethische Code.

 

[download id=”4″]

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans