Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

VIII. De mens zal de Beschermer van de Aarde zijn

In de omgang met de natuur heeft het patriarchaat wereldwijd een spoor van vernietiging achtergelaten. Mesopotanië was ooit een bloeiend landschap. Vandaag de dag bestaat dit historische gebied grotendeels uit woestijn. Ruim 12.000 jaar geleden – het begin van de geologische Quitär-Age – was Noord Afrika een bloeiende tuin. Tegenwoordig draagt dit natuurparadijs een bekende woestijnnaam: Sahara. Overal op deze planeet breiden de woestijnen zich uit en de oorzaak is altijd hetzelfde: uitputting en dus onverantwoordelijke omgang met de natuur.

We zien hetzelfde met de grote regenwouden van de wereld. Multinationals rooien groeiende voorraden van het tropisch regenwoud om het “vrije” land te gebruiken voor de teelt van inferieure monoculturen. Dag na dag, krimpt de groene long van de planeet.

Vergelijkbare situaties zijn te vinden in de exploitatie van ruwe grondstoffen. Bovenal zijn het de multinationale oliemaatschappijen, die de aardolie-voorraden in alle delen van de wereld uit de grond pompen, zonder zich in het minst zorgen te maken over de gevolgen. Iedereen die ooit heeft gekeken naar de Niger Delta, ziet een desolaat landschap en vergiftigde rivier, die alle kenmerken vertoont van een eindtijd scenario. En waar deze lange-termijn-schade, veroorzaak door de olie multi-BP fiasco in de Golf van Mexico toe leidt, is nog niet duidelijk.

En als we een schade-batenbalans voor de meer dan 430 kerncentrales in de wereld opstellen, zo komen we tot de conclusie dat de schade die ze veroorzaken veel hoger is dan de winst als leverancier van elektriciteit. Want de grote nucleaire rampen in Tsjernobyl (1986) en van Fukushima tonen (2011) op tragische wijze scherpte, welke schade een op hol geslagen kernreactor toebrengt aan mens en milieu.

Sterker nog: het totale bedrag van de eerder tijdelijk opgeslagen radioactieve afval bedraagt momenteel meer dan 300.000 ton. De halfwaardetijden van de sterk radioactieve vervalproducten liggen ongeveer in de orde van enkele miljarden jaren.

Er is geen beschermingsplaats in deze wereld die mens en de natuur veilig beschermt tegen stralingen van deze gevaarlijke stof. Het is onaanvaardbaar, dat de erfenis van een fundamenteel gevaarlijke technologie, ontelbare opvolger-generaties hiermee belast.

Deze meedogenloze uitbuiting en vergiftiging van onze planeet moet worden gestopt. Vooral op dit gebied zijn alle mensen, die zich inzetten voor het algemeen welzijn, hierbij opgeroepen om actief te zijn. De mens moet zichzelf zien als beschermer van de aarde, die flora en fauna beschermt, in plaats van door overexploitatie ook het milieu vernietigt.

  • De mens moet beschermer van de aarde zijn
  • Verbod op grote ontbossing door multinationals
  • Elke gevelde boom moet worden vervangen door nieuwe aanplant
  • De snelst mogelijke sluiting van alle kerncentrales
  • Versnelde invoering van elektrische aandrijvingen – drastisch verminderen van de vraag naar kernenergie, olie, gas en kolen.

 

[download id=”4″]

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans