Aktion Gemeinwohl!

Gemeinsam vom Mangel in die Fülle

X. Oproep aan alle mensen van goede wil

Wij roepen alle mensen van goede wil op, om hun actieve akkoord te betuigen aan een wereldwijd oppergezag van het Algemeen Welzijn voor eigenbelang, door de ondertekening van de supporterslijst op onze website.

We zijn dankbaar voor alle donaties die de verenigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in staat zal stellen om hun inspanningen te intensiveren. En tot slot vragen wij vermogende donateurs om aanzienlijke bedragen te plaatsen op deze rekeningen waarmee behoeftige mensen in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika efficiënte energie-omzetters kunnen kopen en kunnen gebruiken, zoals hierboven beschreven in hoofdtuk I. Dit fonds zal later ook bijdragen tot de vorming van onderwijzend personeel die in het kader van grote internationale netwerken actief wordt op alle gebieden van deze aarde met een tekort in het onderwijs.

We doen ook een oproep aan alle mensen van goede wil om in hun land, verenigingen te vinden die zich willen inzetten voor de Aktion Gemeinwohl!
We reiken onze hand aan alle bestaande organisaties, die zich inzetten voor het algemeen welzijn, de bescherming van het milieu en de zorg voor de hongerigen en de zieken van deze wereld, voor een vruchtbare samenwerking.

Dit is het internet adres van de Aktion Gemeinwohl! (Kampanje voor het Algemeen Welzijn!) in het Duits: www.aktiongemeinwohl.info

E-Mail: michael.george605@gmail.com

[download id=”4″]

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans